Loại Mua vào Bán ra
CAD 17483.82 17942.62
CHF 23214.02 23775.2
EUR 25921.84 26780.7
GBP 28816.23 29277.69
JPY 207.92 216.11
THB 735.29 765.97
USD 23140 23260