Loại Mua vào Bán ra
CAD 16,934.58 17,656.15
CHF 23,653.72 24,661.59
EUR 22,844.14 24,122.55
GBP 25,913.31 27,017.45
JPY 160.53 169.94
THB 555.87 641.35
USD 23,730.00 24,040.00