Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,641.85 18,394.52
CHF 23,211.15 24,201.43
EUR 23,899.86 25,238.69
GBP 28,277.10 29,483.51
JPY 176.47 186.83
THB 597.39 689.29
USD 23,005.00 23,315.00