Loại Mua vào Bán ra
CAD 17613.59 18003.96
CHF 22844.08 23303.35
EUR 26645.72 26964.28
GBP 29924.4 30404.15
JPY 201.79 205.75
THB 681.44 709.88
USD 22690 22760