Loại Mua vào Bán ra
CAD 17839.34 18234.71
CHF 23096.19 23560.52
EUR 26371.2 26712.82
GBP 29364.73 29835.5
JPY 201.87 205.72
THB 668.3 696.19
USD 22695 22765