Loại Mua vào Bán ra
CAD 16,618.20 17,312.24
CHF 23,980.76 24,982.29
EUR 25,472.42 26,771.54
GBP 28,363.47 29,548.03
JPY 208.22 218.17
THB 655.16 755.28
USD 23,070.00 23,280.00