Loại Mua vào Bán ra
CAD 16,390.31 17,074.56
CHF 24,179.50 25,188.92
EUR 25,667.65 26,894.38
GBP 28,701.10 29,720.39
JPY 212.13 222.94
THB 641.14 739.13
USD 23,520.00 23,710.00