Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,814.05 18,558.11
CHF 25,277.61 26,333.41
EUR 27,091.24 28,506.52
GBP 30,717.19 32,000.19
JPY 215.96 227.24
THB 680.70 784.74
USD 22,955.00 23,165.00