Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,944.00 18,693.48
CHF 24,447.82 25,468.95
EUR 26,756.06 28,153.82
GBP 30,953.22 32,246.07
JPY 205.61 216.36
THB 648.11 747.16
USD 22,950.00 23,160.00