Loại Mua vào Bán ra
CAD 17027.19 17369.42
CHF 22525.54 22977.92
EUR 25718.52 26517.97
GBP 29672.83 30147.91
JPY 201.41 209.34
THB 713.15 742.9
USD 23230 23330