Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,138.87 17,854.65
CHF 24,839.87 25,877.28
EUR 26,606.96 27,963.95
GBP 29,255.00 30,476.81
JPY 213.94 225.15
THB 655.92 756.17
USD 23,060.00 23,270.00