Loại Mua vào Bán ra
CAD 17180.17 17525.48
CHF 23117.25 23581.51
EUR 26249.99 26722.01
GBP 29088.26 29553.98
JPY 199.01 206.04
THB 697.24 726.32
USD 23235 23325