Loại Mua vào Bán ra
CAD 17366.39 17822.11
CHF 23186.03 23746.54
EUR 25672.02 26522.6
GBP 29668.95 30144.06
JPY 206.62 214.76
THB 751.49 782.84
USD 23150 23270