Loại Mua vào Bán ra
CAD 17282.86 17630.29
CHF 22810.49 23268.66
EUR 26035.4 26766.05
GBP 29602.93 30076.98
JPY 202.43 210.81
THB 728.23 758.61
USD 23150 23250