Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,906.84 18,655.00
CHF 24,134.88 25,143.25
EUR 25,732.99 27,151.49
GBP 30,546.00 31,822.24
JPY 193.48 204.63
THB 606.23 698.89
USD 22,625.00 22,855.00